Tel.: +420 485 105 598

info@as-casting.cz

obchod@as-casting.cz

  • cs

Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o. – 2022

Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o. – 2022

Podpora Evropské unie projektu „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-Casting s.r.o.“

Společnost AS-CASTING s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_2511/0022452 „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-CASTING s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby náhradou stávajících zastaralých technologií (2 ks tavicích pecí) novými, energeticky úspornějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Podpora Evropské unie projektu „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-Casting s.r.o. 3″

Společnost AS-CASTING s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025569 „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-Casting s.r.o. 3″

Projekt společnosti AS-CASTING s.r.o. je zaměřen na realizaci vybraného opatření, jehož výstupem bude snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, což je cílem programu Úspory energie, Výzvy VI. Účelem projektu je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.  

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby náhradou stávající zastaralé tavicí pece za novou, energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Podpora Evropské unie projektu „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-Casting s.r.o. 4″

Společnost AS-CASTING s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025570 „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti AS-Casting s.r.o. 4″

Projekt společnosti AS-CASTING s.r.o. je zaměřen na realizaci vybraných opatření, jejichž výstupem bude snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, což je cílem programu Úspory energie, Výzvy VI. Účelem projektu je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby náhradou stávající zastaralé licí linky za novou licí linku (tlakový licí stroj a ostřihovací lis vč. příslušenství), energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

 

 

 

 

 

0 comments

Leave a comment